top of page
Expertise

QC Inspector
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

                 ตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ของเราให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ จึงต้องการเพื่อนร่วมทีมเพิ่มเพื่อทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนนออกมาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปรักษาได้อย่างปลอดภัย โดยตำแหน่งนี้เหมาะกับผู้จบคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เป็นคนรอบคอบและช่างสังเกตในลายละเอียด ไม่ปล่อยผ่านแม้ในเรื่องบกพร่องเล็กๆน้อยๆ โดยรายละเอียดของงานมีดังนี้

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ

1. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไลน์การผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่ถูกผลิตแต่ละขั้นตอน จนประกอบมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัย

2. บันทึกข้อมูลสต็อกวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ลงในระบบเพื่อให้สอบกลับได้

3. จัดทำบันทึกด้านคุณภาพรายงานต่อหัวหน้าแผนก และเป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ

4. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ทดสอบ หน่วยงานราชการ เป็นต้น

5. งานอื่นๆที่เกี่ยว เช่น การปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO  13485 เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะทำงานตำแหน่งนี้

1. อยากส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัย

2. จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรม ชีววิทยา เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เช่น เครื่องชั่ง เวอร์เนียร์ เป็นต้น

4. สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศพื้นฐานได้

5. เป็นคน ใจเย็น ช่างสังเกต และ มีความละเอียดรอบคอบสูง

6. มีความยืดหยุนในการทำงาน สามารถเดินทางไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อการติดต่อประสานงานได้

สมัครโดยส่งอีเมลเพื่อแนะนำตัวพร้อมแนบ CV ของคุณมาที่

email : info@popolo.health
โดยตั้งหัวข้อ email ว่า APPLY-QC-Name

bottom of page